Geometrie

De mens heeft het vermogen tot verbeelding, waarmee wij vragen kunnen stellen over onze omgeving. Deze beelden leggen wij vast in tekeningen en vormen, die gebruikt worden in de kunst, de wetenschap en de religie. De betekenis en het gebruik van getallen en geometrische vormen is in de loop der eeuwen ongeveer gelijk gebleven. Die ontwikkeling is daarom zo bijzonder. De inzichten daarover zijn niet alleen gebaseerd op uiterlijke kenmerken van onze omgeving, zoals de natuur, maar ook onze eigen intuïtie. De cirkel en het spiraal zie je veel in de natuur, maar het vierkant, de vijfhoek, de zeshoek en het twaalfvlak veel minder. Toch ervaren wij in die vormen een orde en schoonheid en hebben wij onze omgeving ermee gevuld. In allerlei symbolen wordt de schepping van het universum ook weergegeven volgens geometrische en harmonieuze principes.

Met woorden geven we vorm aan de beelden, die in onze gedachten ontstaan en kunnen we die beelden delen met anderen, zodat ze de ziel en de emoties beroeren. Getallen hebben hun eigen taal, hun eigen beelden, die visueel vertaald worden tot vormen en principes en die op hun beurt weer uitgroeien tot symbolen, zoals de Spiraal. Die ‘vormentaal’, die beeldspraak, is deel van een archetypische innerlijke kennis, die zowel logisch als intuïtief is en tot de verbeelding spreekt. Elke vorm en elk geometrisch patroon is als een woord in een taal. Ze hebben elk hun eigen betekenis, maar de lading en de kracht blijken pas uit de terugkerende relaties en de dynamische patronen, die ontstaan als een geordend geheel. Wie deze tijdloze taal van vormen en patronen begrijpt, zal merken dat het lezen en leven met die taal verrijkend is.

Symbolen zijn van fundamenteel belang voor ons bewustzijn en onze gedachten. Het zijn onmisbare codes die we nodig hebben om onze ervaringen te delen met anderen, zodat zij kunnen zien wat wij zien en kunnen voelen hoe wij ons voelen. Symbolen zijn onlosmakelijk verbonden met onze innerlijke en uiterlijke werelden, en leggen verbanden tussen gedachten en onze ‘werkelijkheid’, zoals wij die ervaren. Symbolen gaan verder dan de beperkingen van hun fysieke weergave; ze hebben betrekking op diepere waarheden. Om die te kunnen begrijpen, moeten we onze intuïtie gebruiken, want symbolen geven ons inzichten die ten grondslag liggen aan onze creativiteit. Door diezelfde creativiteit hebben wij kunnen evolueren en zijn wij instaat verder te kijken dan de grenzen van het fysieke, het logische en het rationele. Echter symbolen ‘spreken’ tot ons hart en onze ziel; ze leiden een geheel eigen leven.

Geometrie heeft betrekking op de wiskundige regels en codes die de blauwdruk vormen voor het Universum. Ze is ontstaan uit de inzichten van de mens over de orde die ten grondslag ligt aan de werkelijkheid. De vormen die wij het Vierkant, de Cirkel, de Driehoek en de Spiraal noemen, behoren allemaal tot de geometrie. Wij herkennen ze intuïtief als archetypen en gebruiken ze als symbolen en gereedschappen, in direct verband met hun structurele doel. Geometrie is daarom onlosmakelijk verbonden met elk facet van ons leven en vormt de kern van de rijke diversiteit aan symbolen op de wereld.

Intentie, de motivatie achter een gedachte, een woord of daad, vormt de sleutel tot het activeren van geometrische vormen en patronen.

Elke geometrische vorm heeft een functie en omvat of ondersteunt energie. Elke vorm bepaalt een grens voor het onbegrensde en geeft een kader aan alles wat uiterst complex is. Hierdoor vormt het een hulpmiddel voor hoe wij de werkelijkheid en haar structuur begrijpen. Geometrische vormen worden op verschillende manier bekeken, nl. iets technisch of structureels, of emotioneel en inspirerend. Voor een goede waarneming van de vormen en de universele geometrische modellen is dan ook een combinatie vereist van logica, creativiteit en intuïtie. Probeer te bedenken dat vormen en patronen voor ideeën staan en de essentie van de werkelijkheid omvatten.

Zowel in de micro- als macrokosmos speelt geometrie een cruciale rol. Al het leven is ervan doordrongen en ermee opgebouwd. De basis bestaat uit vijf platonische lichamen. Deze bezitten vlakken, ribben en hoeken met allemaal dezelfde afmetingen. Als een platonisch lichaam (regelmatig veelvlak) in een bol wordt geplaatst zullen alle hoeken het oppervlak van de bol raken. Het zijn de kubus (aarde), de tetraëder (vuur/4), de octaëder (lucht/8), de icosaëder (water/20) en de dodecaëder (ether/12). Alles is dus terug te brengen tot deze structuren.De vijf platonische lichamen

De vijf platonische lichamen komen voort uit het eerste informatie-systeem van de Levensvrucht, de Kubus van Metatron. Deze driedimensionale objecten kunnen worden gevormd uit de dertien cirkels van de Levensvrucht.Naast deze vijf elementen heb je het zesde element: leegte (= de bol). Deze zes elementen zijn de bouwstenen van het universum en scheppen de kwaliteiten van het universum. De dodecaëder bevindt zich aan de buitenste rand van het menselijk energieveld en is de hoogste vorm van bewustzijn. Op microscopisch niveau zijn de dodecaëder en de icosaëder de parameters die de verhouding weergeven van het DNA, de blauwdruk van het leven. De DNA-molecule is opgebouwd uit de duo-relatie van dodecaëder en icosaëder. De DNA-molecule is ook te beschouwen als een roterende kubus in een patroon van 72 graden. Dit wordt ook wel de heilige geometrie achter het DNA genoemd.


Gulden Snede


De Phi-ratio, de Fibonacci-getallenreeks en de Gulden Snede zijn in onze directe omgeving, zoals ons eigen menselijk lichaam ook te herkennen. Het aantal bloemblaadjes aan een bloem is bijvoorbeeld terug te voeren tot de Fibonacci-getallenreeks.

Over deze materie is in vele boeken nog meer informatie te vinden. Lees bijvoorbeeld het boek van Karen L. French: Geheime geometrie van het leven / de wetenschap en spiritualiteit van de natuur of de boeken van Drunvalo Melchizedek: De geometrie van de Schepping I en II.

Zo zijn er nog meer wetenschappers die hierover geschreven hebben. Ik kan van harte aanbevelen op zoek te gaan naar informatie over de oorsprong van ons bestaan.Op het ontwerp en alle andere getoonde creaties in de vorm van teksten en afbeeldingen rust auteursrecht/copyright. Het is niet toegestaan deze teksten en afbeeldingen te kopiëren en/of te downloaden voor bijvoorbeeld commerciële of internetdoeleinden zonder schriftelijke toestemming van de maker/auteur. 
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Inhoud website © Shirley Hoekstra 2023 | alle rechten voorbehouden | privacyverklaring